Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 28. septembra 2021

Drahé deti, vráťte sa k Tomu, ktorý je vašou jedinou Cestou, Pravdou a Životom. Môj Ježiš ponúka svetlo, ale mnohí uprednostňujú tmu. Som vaša Bolestná Matka a trpím kvôli tomu, čo na vás príde. Nevzďaľujte sa z cesty spásy. Diabol podvedie tým, že ponúkne širokú bránu, ale kto chce byť spasený, musí prejsť cez úzku bránu. Povedzte všetkým, že neprichádzam z neba zo žartu. Kráčate k budúcnosti pochybností a neistôt. Milujte a obhajujte pravdu. Zostaňte verní pravému Učiteľskému úradu Cirkvi môjho Ježiša. Nedovoľte, aby vás blato falošných náuk priviedlo do duchovnej priepasti. Patríte Pánovi a iba Jeho musíte nasledovať a Jemu slúžiť. Vpred bez strachu! Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

Preklad: o. Peter

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love