Spread the love

 

Panna Mária ružencová Edsonovi Glauberovi, 20. augusta 2020

Pokoj, drahé deti, pokoj!

Moje deti, zvolávam vás k Bohu už dlhý čas, ale mnohí z vás Ma nepočúvajú a neprijímajú Moje volania vo svojich srdciach. Svoje slzy som už rozliala a ukázala som ich viditeľne v mnohých častiach sveta, no napriek tomu mnoho Mojich detí má stále srdcia zatvrdnuté a uzavreté, ľahostajné k Mojej bolesti. Hovorím k vám a vy ste hluchí k Môjmu hlasu! Žehnám vás s toľkou láskou a vy neraz odmietate Moje požehnania, hrešíte a urážate Môjho Nebeského Syna strašnými hriechmi a urážkami. Vráťte sa, vráťte sa k Pánovi.

Večný Otec je (už) veľmi pobúrený kvôli nevďačnému a hluchému ľudstvu. Už má svoje ruky zodvihnuté pripravený potrestať vás, ak zostanete neposlušní a rebelujúci Jeho nebeským volaniam konaným skrze Mňa. Otec, Syn a Duch Svätý ma poslali z Neba aby som vám poskytla lásku, ochranu a milosť. Obráťte sa, Moje deti, obráťte sa tak skoro, ako to len bude možné, pretože Veľký Boží Trest bude teraz vykonaný ohňom – strašným ohňom Božej spravodlivosti – a množstvo duší je v nebezpečenstve, že budú stratené naveky, lebo sú slepé, hluché a duchovne mŕtve kvôli Satanovmu smrteľnému jedu, ktorý ich zničil množstvom klamstiev a satanských omylov.

Denne sa intenzívne modlite ruženec a Boh bude mať zľutovania nad každým z vás, aj nad vašimi rodinami. Modlitba, konaná s láskou a srdcom, má silu a Nebeskú milosť zničiť moc pekla. Modlite sa, modlite sa, modlite sa a telesné a duchovné zlá budú od vás a vašich rodín odstránené.  Milujem vás a žehnám vás všetkých v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen!

+ + +

O Edsonovi Glauberovi:

Edson Glauber je rodený Brazílčan a v roku 1994 sa mu v jeho 22 rokoch začala – podľa jeho slov – zjavovať Panna Mária, Pán Ježiš, sv. Jozef, či sv. Michal Archanjel.

 

Biskup jeho oblasti, Monsignor Carillo Gritti, uznal tieto videnia za hodnoverné.

 

V roku 2017 však Vatikán začal vyšetrovať tieto prípady a vízie označil za nehodnoverné.

 

Možno však povedať, že vatikánski úradníci v tomto konkrétnom období nezažívali práve vydarené obdobie kvôli ich neschopnosti vyšetriť (či dokonca zakryť) nezrovnalosti ohľadom údajnej trestnej činnosti vo Vatikánskej banke.

 

Aj preto tu tieto jeho minimálne zaujímavé (ak nie rovnou aktuálne) proroctvá uvádzam.

 


Spread the love