Spread the love

 

Panna Mária ružencová Edsonovi Glauberovi, 4. júla 2020

Pokoj do tvojho srdca!

Môj synu, čas veľkých skúšok nadišiel a mnohí sú slepí, hluchí a hlúpi aby pochopili znameniam Nebies, pretože Satan uspel (vo svojej snahe) voviesť ich preč z Pánovej cesty oslepiac ich pekelnými lžami a omylmi.

To, čo som vám oznámila vo Fatime a aj tebe v mnohých mojich znameniach, sa teraz vyplní a ľudstvo pôjde cez obdobie veľkých bolestí a perzekúcií.

Nebojte sa skúšok; nebuďte ustráchaní, ale pozerajte na môjho syna Ježiša pribitého na kríži a dostanete sily a milosti aby ste vydržali všetko skrz jeho nebeskú lásku bez toho, aby ste popreli jeho slová a jeho pravdy. Pamätajte: ktokoľvek popiera pravdu nezasluhuje si byť s Bohom v nebi, ale s otcom lží v ohni pekelnom. Nepopierajte pravdu ani to, čo ste obdržali od môjho Nebeského Syna, pretože kto popiera pravdu robí z Boha klamára a on nemá rád falošnosť.

Dnes mnohí bojujú proti pravde pretože žijú v klamstvách a strašných omyloch; boli otrávení Satanovým smrteľným jedom a sú jeho služobníkmi v tomto svete konajúc čo on chce: zničiť nebeské dielo Pána. Modli sa, modli sa, modli sa, syn môj a Boh udelí svetu milosti a odpustenie, takže mnohé uzavreté srdcia sa otvoria a obrátia sa k jeho láske. Želám si obrátenie každého srdca, želám si zachrániť vás z každej pohromy, ktoré na vás čoskoro doľahnú. Nebuďte nemí k mojim volaniam ako Matky, pretože mám veľké obavy nad osudom vašich duší a vašej spásy. Zmeňte svoje životy  a vráťte sa do Srdca môjho Nebeského Syna v pokání a on vám odpustí. Obráťte sa ihneď!

Žehnám vás a udeľujem vám svoj pokoj;  v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého,

Amen!

 

+ + +

 

O Edsonovi Glauberovi:

Edson Glauber je rodený Brazílčan a v roku 1994 sa mu v jeho 22 rokoch začala – podľa jeho slov – zjavovať Panna Mária, Pán Ježiš, sv. Jozef, či sv. Michal Archanjel.

Biskup jeho oblasti, Monsignor Carillo Gritti, uznal tieto videnia za hodnoverné.

V roku 2017 však Vatikán začal vyšetrovať tieto prípady a vízie označil za nehodnoverné.

Možno však povedať, že vatikánski úradníci v tomto konkrétnom období nezažívali práve vydarené obdobie kvôli ich neschopnosti vyšetriť (či dokonca zakryť) nezrovnalosti ohľadom údajnej trestnej činnosti vo Vatikánskej banke.

Aj preto tu tieto jeho minimálne zaujímavé (ak nie rovnou aktuálne) proroctvá uvádzam.

 

Pred čím Panna Mária varovala vo Fatime: https://mpgavlak.blog.pravda.sk/2016/04/22/zasvatenie-ruska-naozaj-k-nemu-doslo/


Spread the love