Spread the love

 

Panna Mária ružencová Edsonovi Glauberovi, 7. marca 2015

Pokoj, drahé deti, Ježišov pokoj vám všetkým!

Moje deti, ja som vaša Matka a opäť som prišla, aby som vás pozvala  k modlitbe a obráteniu sa. Zastavte sa na chvíľu aby ste sa plne obrátili k Nebeskému kráľovstvu, lebo nielen z chleba žije človek. Ak nebudete vyhľadávať duchovnú potravu, vaše duše sa stanú slabými a prázdnymi a upadnete do strašných hriechov. Modlite sa s väčšou vierou a láskou. Modlitba vám umožňuje byť bližšie k Bohu a ku Mne, vašej Nebeskej Matke. Pomáhajte členom vašej rodiny aby boli zbožní, buďte svetlom im všetkým.

Moje deti, dni sa vám stanú stále ťažšími a mnohých uvidíte odvrátiť sa od skutočnej Viery. Cirkev bude trpieť  veľký kríž a mnoho veriacich bude trpieť kvôli tomu, čo príde. Prihovárajte sa za dobro Cirkvi a dobro sveta. Diabli chcú vojny a konflikty a množstvo krajín je skorumpovaných kvôli svojim vodcom zvedeným mocou a bohatstvom. Jedna krajina sa zúrivo obráti proti druhej krajine a odtiaľ sa krv a smrť rozšíria na mnohé iné miesta vo svete. Kňazi, vyslanci Môjho Syna, budú prenasledovaní a budú proti nim bojovať. Modlite sa na kolenách a proste o Božie zmilovanie pre svet, aby nebeský pokoj mohol vládnuť v srdciach mnohých, ktorí sú v temnotách; aby ich obrátil.

Pomôžte svojej Nebeskej Matke každodennou modlitbou ruženca za moje úmysly. Mnohí neveria, že som sa zjavila v Itapirange (t.j. Edsonovi) a že sa tam aj naďalej zjavujem, ale hovorím ti, že keby som sa nebola zjavila v Itaparange a nežiadala modlitbu a obrátenie, Amazónia by dnes bola dole hlavou kvôli veľkým zlám, ktoré by zničili mnohé rodiny; ale tieto zlá boli odvrátené, lebo Boh sa nad vami zľutoval.

Nehrešte viac, zmeňte svoje životy! Buďte dobrí, lebo inak budete trpieť mnohé prírodné katastrofy, ako aj násilie od zlých, ktorí chcú všetko vlastniť. Nebuďte hluchí mojim volaniam; modlite sa viac a viac, lebo stále máme čas zmeniť veľa vecí!

Navráťte sa domov s Božím pokojom.  Žehnám vás a udeľujem vám svoj pokoj;  v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého,

Amen!

 

+ + +

 

O Edsonovi Glauberovi:

Edson Glauber je rodený Brazílčan a v roku 1994 sa mu v jeho 22 rokoch začala – podľa jeho slov – zjavovať Panna Mária, Pán Ježiš, sv. Jozef, či sv. Michal Archanjel.

 

Biskup jeho oblasti, Monsignor Carillo Gritti, uznal tieto videnia za hodnoverné.

 

V roku 2017 však Vatikán začal vyšetrovať tieto prípady a vízie označil za nehodnoverné.

 

Možno však povedať, že vatikánski úradníci v tomto konkrétnom období nezažívali práve vydarené obdobie kvôli ich neschopnosti vyšetriť (či dokonca zakryť) nezrovnalosti ohľadom údajnej trestnej činnosti vo Vatikánskej banke.

 

Aj preto tu tieto jeho minimálne zaujímavé (ak nie rovnou aktuálne) proroctvá uvádzam.


Spread the love