Spread the love

 

Panna Mária ružencová Edsonovi Glauberovi, 5. júla 2020

Pokoj do tvojho srdca.

Môj synu, tak, ako sú tri Najsvätejšie srdcia pripravené Pánom ako znak útočiska a ochrany pre všetky moje deti, tak rovnako ostávajú tri minúty na Božích hodinách  pre ľudstvo aby sa obrátilo pred veľkými udalosťami, ktoré ním navždy zatrasú.

Dovoľte môjmu Synovi Ježišovi nájsť útechu a útočisko vo vašich srdciach, pretože je tak veľa urážok a svätokrádežných skutkov, ktoré sa Mu dostávajú od hriešnikov. Prijmite môjho Syna do svojich sŕdc a On vás privíta do svojho Božského Srdca a poskytne vám útočisko, silu a milosti, takže budete môcť  čeliť ťažkostiam časov a všetko vytrpíte jeho láskou.

Žehnám vás a udeľujem vám svoj pokoj;  v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého,

Amen!

 

Pán Ježiš  Edsonovi Glauberovi, 5. júla 2020

Tak, ako si videl pred sebou uschnutý a mŕtvy citrónovník, tak Ja vidím pred sebou množstvá ľudí, ktorí sú suchí a duchovne mŕtvi. Len moja láska ich môže zachrániť od hriechu a duchovnej smrti ich duší. Tí, ktorí nejdú ku mne a pokračujú v odmietaní mojej lásky, nedosiahnu večného života, ale zomrú pre večnosť, budú vyhodení z tohto sveta a suchí a mŕtvi ako ten strom budú hodení do plameňa pekelného, pretože neslúžili láske, nežili lásku, nešírili lásku k svojim blížnym, nebolo z nich úžitku na tomto svete.

Povedz toto všetkým dušiam tak rýchlo, ako to len bude možné. Pokánie, pokánie, pokánie, pretože vonku budú psi, čarodejníci a okultisti; tí, ktorí konajú nemorálne sexuálne akty, vraždy; modloslužobníci a všetci tí ktorí milovali a konali neprávosť (Zjv 22:15).

Ja, Pán, hovorím pravdu a spôsobím, že moje príkazy budú vyplnené!

Dávam ti svoj pokoj a požehnanie!

 

+ + +

 

O Edsonovi Glauberovi:

Edson Glauber je rodený Brazílčan a v roku 1994 sa mu v jeho 22 rokoch začala – podľa jeho slov – zjavovať Panna Mária, Pán Ježiš, sv. Jozef, či sv. Michal Archanjel.

Biskup jeho oblasti, Monsignor Carillo Gritti, uznal tieto videnia za hodnoverné.

V roku 2017 však Vatikán začal vyšetrovať tieto prípady a vízie označil za nehodnoverné.

Možno však povedať, že vatikánski úradníci v tomto konkrétnom období nezažívali práve vydarené obdobie kvôli ich neschopnosti vyšetriť (či dokonca zakryť) nezrovnalosti ohľadom údajnej trestnej činnosti vo Vatikánskej banke.

Aj preto tu tieto jeho minimálne zaujímavé (ak nie rovnou aktuálne) proroctvá uvádzam.


Spread the love