Spread the love

 

Panna Mária ružencová Edsonovi, 23. januára 2021

Pokoj, Moje drahé deti, pokoj!

Moje deti, Ja vaša Matka, som prišla z Neba spolu so Svojim Nebeským Synom a svätým Jozefom, aby sme požehnali vaše rodiny a odovzdali Nebu vaše prosby. Majte vieru, Moje milované deti, nie ste samé v týchto ťažkých časoch. Boh je s vami a žehná vás. Nevybočujte z Pánovej svätej Cesty, nestrácajte Vieru. Nedopustite, aby ste sa nechali znechutiť skúškami, zúfalstvom a strachom. Boh je pokoj a udeľuje vám Svoj pokoj práve teraz. Milujem vás a nechávam na vás a na vaše rodiny padať dážď milostí z Neba; tieto milosti vám pomôžu byť vernými Bohu až do konca vašich životov a vždy činiť Jeho Božskú Vôľu.

Verte, verte, verte a vo svojich životoch uvidíte veľké Božie zázraky; zázraky, aké vaše oči nikdy pred tým nevideli a chváliť budete Pána každý deň za Jeho veľké zázraky. Diabol chce smrť, ale Boh na vás vdýchne Ducha života. Diabol chce utrpenie, ale Boh vám dá milosť Jeho sily a Jeho moci aby ste bojovali proti zlu. Diabol chce nedostatok viery, nedostatok modlitby a životy zničené v hriechu, ale Boh bude konať s Jeho milosťou a prinesie Svoje dary a Svoje svetlo, ktoré obnoví tvár Zeme pre všetkých tých, ktorí dôverovali v Jeho lásku a ktorí Mu slúžili.

Milujem vás a žehnám vás všetkých: v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen!

+ + +

O Edsonovi Glauberovi:

Edson Glauber je rodený Brazílčan a v roku 1994 sa mu v jeho 22 rokoch začala – podľa jeho slov – zjavovať Panna Mária, Pán Ježiš, sv. Jozef, či sv. Michal Archanjel.

 

Biskup jeho oblasti, Monsignor Carillo Gritti, uznal tieto videnia za hodnoverné.

V roku 2017 však Vatikán začal vyšetrovať tieto prípady a vízie označil za nehodnoverné.

Edson Glauber zomrel náhle, po krátkej chorobe, v máji 2021


Spread the love