Spread the love

 

Panna Mária ružencová Edsonovi Glauberovi, 12. septembra 2020

Pokoj, Moje drahé deti, pokoj!

Drahé deti, Ja, vaša Matka, vás pozývam k životu v láske, aby ste boli zachránení  v Srdci Môjho Syna Ježiša, ktorý vás tak veľmi miluje a ktorý je vaším bezpečným útočiskom a ochranou. V Srdci Môjho Syna, (vy, čo Mu patríte) počúvajte tlkot Jeho Srdca – je to volanie lásky  ktorou On každý deň volá duše. Skrze Mňa sa (zasa) naučíte ako milovať (Boha) a plniť Božiu Vôľu. Nebudete sa báť ničoho – ani kríža, ani skúšok, ani prenasledovania, ktoré prídu na svet. Budete v spojení s Mojím Synom a Môj Syn bude v spojení s každým jedným z vás udeľujúc vám množstvo milostí a požehnaní, ktoré zmenia vaše životy a dodajú vám síl bojovať proti všetkému zlu v moci Jeho Svätého Mena.

Modlite sa, moje deti, modlite sa veľa, pretože modlitba je životom a silou pre každého jedného z vás. Tí, ktorí sa modlia, nebudú zlom nikdy zdolaní, ale víťazne povstanú v každej bitke. Vo svojich domovoch sa denne s láskou modlievajte ruženec; tak vy, ktorí počúvate Moje naliehavé žiadosti, budete mať istotu, že celé Nebo bude s vami zjednotené a vy všetci budete zjednotení s Nebom a jedného dňa budete jeho súčasťou v Sláve Môjho Syna.

 

+ + +

O Edsonovi Glauberovi:

Edson Glauber je rodený Brazílčan a v roku 1994 sa mu v jeho 22 rokoch začala – podľa jeho slov – zjavovať Panna Mária, Pán Ježiš, sv. Jozef, či sv. Michal Archanjel.

 

Biskup jeho oblasti, Monsignor Carillo Gritti, uznal tieto videnia za hodnoverné.

 

V roku 2017 však Vatikán začal vyšetrovať tieto prípady a vízie označil za nehodnoverné.

 

Možno však povedať, že vatikánski úradníci v tomto konkrétnom období nezažívali práve vydarené obdobie kvôli ich neschopnosti vyšetriť (či dokonca zakryť) nezrovnalosti ohľadom údajnej trestnej činnosti vo Vatikánskej banke.

 

Aj preto tu tieto jeho minimálne zaujímavé (ak nie rovnou aktuálne) proroctvá uvádzam.


Spread the love