Spread the love

 

Panna Mária ružencová Edsonovi Glauberovi, 23. januára 2021

Pokoj vám, drahé deti, pokoj!

Drahé deti, Ja som vaša Matka. Prišla som z Neba so Svojím Nebeským Synom a svätým Jozefom, aby som požehnala všetky vaše rodiny a predostrela Nebu vaše prosby. Zachovajte si vieru, Moje drahé deti, (veď) nie ste samé v týchto ťažkých časoch. Boh je s vami a požehnáva vás.

Nevzďaľujte sa od svätej Pánovej cesty, nestraťte vieru! Pred skúškami  sa nenechajte premôcť ani beznádejou, ani strachom. Boh je pokoj a On vám svoj pokoj udelí.

Milujem vás a zosielam na vás a vaše rodiny dážď milostí z Nebies; tieto milosti vám pomôžu byť verní Bohu až do konca vašich životov a neustále plniť Vôľu Najvyššieho.

Verte, verte, verte a vo svojich životoch uvidíte veľké Božie zázraky, aké vaše oči (doposiaľ) nikdy nespatrili; i budete velebiť Pána po všetky dni za Jeho veľké divy.

Diabol si želá smrť, ale Boh do vás vdýchne Ducha života. Diabol chce utrpenie, ale Boh vám dá dar Svojej Moci a Sily, aby ste porazili všetko zlé.

Diabol chce pád viery, úpadok modlitby a životy zničené hriechom, ale Boh bude konať so Svojou milosťou a udelí (vám) Svoje dary a svetlo, ktoré obnovia tvár celej Zeme pre všetkých tých, ktorí mali dôveru v Jeho lásku a ktorí Mu slúžili.

Milujem vás, deti, a žehnám vás: v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen!

+ + +

O Edsonovi Glauberovi:

Edson Glauber je rodený Brazílčan a v roku 1994 sa mu v jeho 22 rokoch začala – podľa jeho slov – zjavovať Panna Mária, Pán Ježiš, sv. Jozef, či sv. Michal Archanjel.

Biskup jeho oblasti, Monsignor Carillo Gritti, uznal tieto videnia za hodnoverné.

V roku 2017 však Vatikán začal vyšetrovať tieto prípady a vízie označil za nehodnoverné.

Možno však povedať, že vatikánski úradníci v tomto konkrétnom období nezažívali práve vydarené obdobie kvôli ich neschopnosti vyšetriť (či dokonca zakryť) nezrovnalosti ohľadom údajnej trestnej činnosti vo Vatikánskej banke.

Aj preto tu tieto jeho minimálne zaujímavé (ak nie rovnou aktuálne) proroctvá uvádzam.


Spread the love