Spread the love

Neďaleko Los Angels, sept. 2020

 

Panna Mária Gisele Cardii , 8. septembra 2020

Drahé deti, ďakujem vám, že ste tu v modlitbe a že ste (tak) odpovedali vo svojich srdciach na Moje Volania. Drahé deti, vidím, že sa bojíte hladu, ktorý čoskoro príde, avšak pozývam vás, aby ste sa pripravili na život večný, lebo to je dôležitejšie. Drahé deti, všetko padne, obloha bude zafarbená načerveno, zem sa bude triasť ako nikdy pred tým. Deti, je zbytočné myslieť na kariéru a zhromažďovať pozemské statky, lebo nič z toho už nebude mať zmysel. Deti, moria a ľadovce padnú na vaše mestá a zničia úrodu; (veď) toto je krajina hriechu a príroda sa búri. Všetko toto sa stane, aby sa každý poklonil pred Bohom uznajúc Ho za jediného Boha.

Drahé deti, Ježiš narieka, pretože hriech a ohavnosť vstúpili do Cirkvi; narieka, pretože miluje svoju Cirkev a napriek  znesväcovaniu je vždy tam prítomný v bolesti a slzy roniaci. Čas je takmer na konci; prosím, deti, (už) niet moc času, obráťte sa! Pozerajte často do neba: v túto chvíľu Moji anjeli bojujú proti padlým anjelom. Modlite sa, modlite sa, modlite sa a (sami) bojujte na Zemi za Pravdu. Nepoddávajte sa novotám , pretože (tie) nepochádzajú od Boha. Deti, moje zvyšky (veriacich) sa nebudú mať čoho báť, lebo Moji anjeli a archanjeli vás ochránia. Modlite sa za Ameriku, pretože čoskoro bude piť z trpkého pohára. Teraz vás opúšťam so svojím požehnaním v mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen

+ + +

Gisela Cardia: po jej návšteve Medžugoria začala jej socha Panny Márie vzlykať krvavé slzy. Následne sa jej Panna Mária mala začať zjavovať a podávať jej rôzne správy. Pravidelne raz za mesiac sa neďaleko Ríma stretáva spolu s ňou skupina veriacich aby sa modlili a pri týchto príležitostiach má Panna Mária predávať Gisele ďalšie správy.

Momentálne prebieha vyšetrovanie týchto prípadov Vatikánom. Biskup jej oblasti sa nevyjadril ani za ani proti týmto zjaveniam. Veriacim však účasť na modlitbách, kedy má dochádzať aj k oným zjaveniam Panny Márie, nezakázal. Pri týchto zjaveniach (v oblasti zvanej Trevignano) má tiež dochádzať aj k akýmsi úkazom spojeným so Slnkom.


Spread the love