Spread the love

 

Z denníčka Marie-Julie, 15. Marca 1882

Duch Svätý

Budú dva dni hroznej temnoty, odlišné od tých proklamovaných troch dní. Obloha bude purpurová a červená, tak nízko, že vrcholky vysokých stromov budú akoby stratené. Tieto dva dni vás budú varovať , ako autentický dôkaz Jeho dobroty, ako dôkaz zoslaný na Zem z hnevu Boha. Nebudete od temnoty oslobodení. Takže, žiadna duša to nespomenula, pretože niet mnoho tých, ktorí sú si toho vedomí.

Aby ste čelili všetkým týmto znamenia, svätená voda je silou a útechou, a sviečka, ale z vosku. Všetky tie, ktoré nie sú z tejto zmesy, nepomôžu (musia byť 100% čistého vosku – E.A.Bucch.) Budú tri dni fyzickej temnoty. Počas troch nocí a dvoch dní bude neprestajná noc.

Posvätené sviečky môžu dávať svetlo len v tejto strašnej temnote: len jedna bude stačiť na tri dni, avšak v domoch zlých (/bezbožných), nedajú žiadneho jasu. Záblesk prenikne do vašich domovov, avšak neuhasí sviečky, ani vietor, ani búrka ich nebudú môcť zhodiť.“

 

Panna Mária

Deti Moje, pamätajte na Moje slová: v tých dňoch bedákania bude ďalšieho zemetrasenia tak silného, ako je množstvo ďalších, (ale) slabšieho ako na iných miestach. Bude jednoduché si toho povšimnúť: všetko sa bude triasť okrem kusu nábytku na ktorom bude horieť vosková sviečka.

Všetci sa zhluknite okolo (nej) s krížom a Mojim posväteným zobrazením. Toto od vás odplaší strach, keďže tieto dni spôsobia mnoho smrti. Tu je dôkaz Mojej dobrotivosti: tí, ktorí Mi budú dobre slúžiť a vzývať Ma, a ktorý budú vo svojich domovoch mať Môj posvätený obrázok, tých, ktorí Mne patria, tých budem ochraňovať.

Počas tých troch dní ochránim dobytok pred vyhladovaním … Hladné zvieratá budú Mnou upokojené bez potravy.“

+++

 


Spread the love