Spread the love

 

Z denníčka Marie-Julie, 28. decembra 1880

Duch Svätý:

„Bude to v predvečer veľkého triumfu, kedy sa verní priatelia (Boha) zjednotia v sprievod. Prídu na francúzske hranice aby pozdvihli vznešenú bielu zástavu, ktorú som ustanovil pre nové Francúzsko. Vtedy to bude, keď bude ohlásená obnova (a to) napriek obrovským problémom, neprekonateľným, podľa videnia sveta.

Podľa Mojej večnej Právomoci, on (kráľ Henri) bude povolaný ako muž obklopený divmi(/zázrakmi); jeho kabát bude chrániť jeho vznešenú povahu a pomáhať mu budú jeho stúpenci – ním zjednotení priatelia Francúzska. On ich povedie k spevom víťazstva a to skrze boje, zápasy, revolúcie, preliatu krv, povstania zlých (a to ešte) predtým než tento vznešený a toho-hoden syn svätého (kráľa) Ľudovíta zasadne na trón, ktorého poškvrnenie ešte nebolo vyčistené.“

Súvisiace:

„Aký vlastne má byť ten predpovedaný „Veľký katolícky kráľ“ a bojovníci jeho svätej armády?“ 

+++

Marie-Julie Jahenny (1850-1941) bola katolícka mystička a stigmatička, ktorá síce nie je u nás veľmi známa, no v zahraničí a zvlášť v rodnom Francúzsku sú jej proroctvá pomerne známe. Zjavovala sa jej Panna Márie a bolo jej tiež povedané, že pre spásu duší bude musieť veľmi trpieť. Jedným z jej najhorších utrpení boli práve stigmata.

 Autor E. A. Bucchanieri, z ktorého knihy je aj nasledovný odstavec, dodáva: „biskup Nantés, monsignor Fournier, prehlásil, že všetko, čo sa Marie-Julie stalo, je nadprirodzeného a božského pôvodu.“ (We Are Warned: The Prophecies of Marie-Julie Jahenny, str. 10)


Spread the love