Spread the love

 

Z denníčka Marie-Julie, 23. Júla 1925

Panna Mária

Hovorím vám, takmer v slzách, že hodina veľkého súdu bezbožných a najväčších vinníkov je blízko; bude to veľká záplava a mnoho duší bude stratených. Množstvá padnú do priepasti bez radosti, už nikdy viac bez pokoja, nikdy viac neokúsiac nádheru ich Stvoriteľa.

Moje malé detičky, ubezpečujem vás, že tento čas nie je ďaleko, ale nebuďte ustarostené. Na svoj úkryt máte Božské Srdce (Ježišovo), na svoju ochranu máte nádherný Kríž, máte Moje Materinské Srdce, Môj biely plášť vám poslúži ako prístrešie, útočisko a sila, kde nebudete mať strachu, pretože zem sa roztvorí, strašné zemetrasenie zatrasie zemou a bude triasť do hrozných výšin.

Hriešnici budú padať do priepasti a pochovaní budú v hrobke, ktorá bude uzavretá (pekle). Budú aj iné miesta s nákazou jednu minútu. Bude môcť zničiť tisíce tiel, avšak, Moje malé detičky, budete mať svoje malé puky hlohu (jeden z liekov na nákazy – E. A. Bucch.); máte svoje požehnané kríže, máte svoje medajlóny, kde všetky milosti budú padať ako lejak a k tomu máte ešte prísľub Pravdy a pokoja.“

 

Tri najdôležitejšie predmety, ktoré by pri sebe mal neustále nosiť každý katolík sú – sv. ruženec (v kapse), zázračná medaila Panny Márie a škapuliar (obe zavesené na krku). Všetky tri predmety odovzdala priamo Panny Mária svojim ctiteľom a majú skutočne zázračnú ochrannú moc; Panna Mária prisľúbila, že kto bude mať v okamihu smrti na krku jej škapuliar, ten nebude zatratený!!!

Onen HLOH je nejaká rastlina, či krík, najlepšie zaberajúci na mor zoslaný na ľudstvo v tých časoch za jeho hriechy. Treba ho najprv prevariť. M

 

+++

Marie-Julie Jahenny (1850-1941) bola katolícka mystička a stigmatička, ktorá síce nie je u nás veľmi známa, no v zahraničí a zvlášť v rodnom Francúzsku sú jej proroctvá pomerne známe. Zjavovala sa jej Panna Márie a bolo jej tiež povedané, že pre spásu duší bude musieť veľmi trpieť. Jedným z jej najhorších utrpení boli práve stigmata.

 Autor E. A. Bucchanieri, z ktorého knihy je aj nasledovný odstavec, dodáva: „biskup Nantés, monsignor Fournier, prehlásil, že všetko, čo sa Marie-Julie stalo, je nadprirodzeného a božského pôvodu.“ (We Are Warned: The Prophecies of Marie-Julie Jahenny, str. 10)

 


Spread the love