Spread the love

 

Z denníčka Marie-Julie, 25. august 1878

Panna Mária

Pred tým, než trest Môjho rozkošného Syna dopadne na krajinu francúzsku, bude množstvo duší, ktoré stratia Vieru. Táto krajina bude posiata masami vinných ľudí, ktorí z útrob lóží budú oslavovať Satana, budú mu stavať miesta uctievania vo väčšej časti Francúzska (tu je zjavne reč o slobodomurároch, ktorí sú známi aj ako „lóžoví bratia“ – M.).

Deti Moje, ešte predtým, než začne prvá kríza v najstaršej dcére Cirkvi (t.j. vo Francúzsku), bolestivé správy prídu z týchto národov: Anglicka, Perzie (t.j. Iránu), Jeruzalema. Všetky budú objektami veľkých ziel.

Deti Moje, predvídam že na konci tejto anarchie bude v krajine anglickej nová vláda… keď – náhle – príde smrť, aby zasiahla tých, ktorí majú v rukách kormidlo tohto kráľovstva. Pre túto krajinu sa to stane veľmi ťažkým a bude rozdelená na štyri časti, pretože ich vôle nebudú v zhode. Voľba katolíkov bude zamietnutá.“

 

Ďalšie z proroctiev, ktoré jasne hovorí, že dôležitým znamením ešte PRED občianskou vojnou vo Francúzsku bude rozpad Veľkej Británie na štyri časti (Anglicko, Škótsko, Wales a Írsko). Predchádzajúce proroctvá o tejto udalosti som zhrnul v článku „Keď Anglicko začne strácať svoju moc, zničenie Paríža bude na dohľad„.

…náhle, príde smrť, aby zasiahla tých, ktorí majú v rukách kormidlo tohto kráľovstva.“ – je tu použitý plurál, čo znamená, že sa to bude týkať celej kráľovskej rodiny a nielen jedného jej člena (či prípadne premiérskeho kabinetu?). Na britských fórach už dnes panuje názor, že akonáhle Alžbeta II. zomrie, ľudia budú požadovať nastolenie republiky a odmietnu legitímneho kráľa, princa Charlesa. Podľa tohto zápisu to však vypadá na nejakú násilnú revolúciu, či puč proti zostávajúcim členom britskej kráľovskej rodiny, prípadne proti nepopulárnej vláde britského premiéra. M.

+++

Marie-Julie Jahenny (1850-1941) bola katolícka mystička a stigmatička, ktorá síce nie je u nás veľmi známa, no v zahraničí a zvlášť v rodnom Francúzsku sú jej proroctvá pomerne známe. Zjavovala sa jej Panna Márie a bolo jej tiež povedané, že pre spásu duší bude musieť veľmi trpieť. Jedným z jej najhorších utrpení boli práve stigmata.

Autor E. A. Bucchanieri, z ktorého knihy je aj nasledovný odstavec, dodáva: „biskup Nantés, monsignor Fournier, prehlásil, že všetko, čo sa Marie-Julie stalo, je nadprirodzeného a božského pôvodu.“ (We Are Warned: The Prophecies of Marie-Julie Jahenny, str. 10)


Spread the love