Spread the love

 

Z denníčka Marie-Julie, 20. septembra 1881

Duch Svätý:

Priatelia Boha, obete, a služobníci, je čas vyhlásit Večnému Bohu, že chcete žiť a zomrieť v katolíckej viere; je čas pozrieť sa do Nebies, pretože vo všetkých kútoch Zeme budete nachádzať antikristov, ako v Posledných časoch, ktorí budú cestovať po celom svete, aby kazili, oslabovali skrze ich vyhrážky, vieru kresťanov…“

 

Z denníčka Marie-Julie, 21. septembra 1881

Pán Ježiš

„Svätá Cirkev je ranená podobne veľkým počtom tých, ktorí by ju mali utešovať, ale robia ju len smutnou…

Títo stratili rešpekt pre posvätné; opustili pravidlá, ktoré im Cirkev prikázala a spôsobili jej mnoho urážok. Beda kňazom, ktorí nemyslia na obrovskú zodpovednosť, ktorú Mi budú musieť podať! Oni sú koreňom nespočitateľného zla. Sú neľútostní proti dobru, ktoré Ja vediem na Zemi, aby som prebudil Vieru, povzbudil duše, ktoré Mi slúžia vernejšie. Čochvíľa, títo budú strašne strestaní…

A pastieri Cirkvi (biskupi), akí tí sú vo svojej viere? (alebo: majú tí vôbec vieru?) Najväčšie počty sú pripravené zriecť sa svojej viery, aby zachránili svoje telo. Cirkev narieka; bolesť, ktorú spôsobujú, nebude nikdy zahojená. Už zakrátko pastieri Cirkvi budú rozširovať škandály všade navôkol a Svätej Cirkvi uštedria poslednú kopiju. Daj vedieť, nech Cirkev vie, ako trpím v osobe Mojich kňazov a že ona má súcit s Mojou bolesťou. Dali Ma do svojich sŕdc medzi veľké a strašné prehrešky. Ich zodpovednosť bude hrozná.“

+++

Marie-Julie Jahenny (1850-1941) bola katolícka mystička a stigmatička, ktorá síce nie je u nás veľmi známa, no v zahraničí a zvlášť v rodnom Francúzsku sú jej proroctvá pomerne známe. Zjavovala sa jej Panna Márie a bolo jej tiež povedané, že pre spásu duší bude musieť veľmi trpieť. Jedným z jej najhorších utrpení boli práve stigmata.

 Autorka E. A. Bucchanieriová, z ktorého knihy je aj nasledovný odstavec, dodáva: „biskup Nantés, monsignor Fournier, prehlásil, že všetko, čo sa Marie-Julie stalo, je nadprirodzeného a božského pôvodu.“ (We Are Warned: The Prophecies of Marie-Julie Jahenny, str. 10)

 


Spread the love