Spread the love

 

Z denníčka Marie-Julie, 24. apríla 1884

Pán Ježiš:

Kňazi sa vo veľkých počtoch oddelia od hlasu autority (mohol by to byť pápež, ale skôr by som povedal, že sám Kristus). Vo všetkých francúzskych diecézách sa (následne) rozšíri škandálna sloboda nejednoty a ľahkovážnosti.“

 

Z denníčka Marie-Julie, 14. novembra 1884

Náš Pán mi ukázal množstvo odpadlíctva v čase (tých) fatalných udalostí… Začnú to služobníci Boha, ale nie všetci z nich… Tento trest otvorí Nebesia a odplata Božia sa zjaví s prejavom spravodlivosti. Nikdy som z takej blízkosti nevidela Boží hnev…

 

Z denníčka Marie-Julie, 24. decembra 1884

Zo všetkých minulých storočí, nič sa nebude podobať na túto dobu.

+++

Marie-Julie Jahenny (1850-1941) bola katolícka mystička a stigmatička, ktorá síce nie je u nás veľmi známa, no v zahraničí a zvlášť v rodnom Francúzsku sú jej proroctvá pomerne známe. Zjavovala sa jej Panna Márie a bolo jej tiež povedané, že pre spásu duší bude musieť veľmi trpieť. Jedným z jej najhorších utrpení boli práve stigmata.

Autor E. A. Bucchanieri, z ktorého knihy je aj nasledovný odstavec, dodáva: „biskup Nantés, monsignor Fournier, prehlásil, že všetko, čo sa Marie-Julie stalo, je nadprirodzeného a božského pôvodu.“ (We Are Warned: The Prophecies of Marie-Julie Jahenny, str. 10)


Spread the love