Spread the love

Z denníčka Marie-Julie, 9. júna 1881

Pán Ježiš:

Mojou najväčšou bolesťou je tento druh potešenia v srdciach kresťanov – ktorí boli kresťania, ale ktorí stratili milosť – vidno túto radosť, kedy sila smrteľných ľudí bude nariadzovaná po kráľovstve, (povstane) strašné náboženstvo ako protiklad k tomu, ktoré existuje dnes, a dáva radosť Môjmu ľudu (Pán vidí ľudí, ktorí nazývajú samých seba kresťanmi, ale nie sú nimi. S radosťou príjmu nové náboženstvo, ktoré sa podobá kresťanstvu, ale je v skutočnosti proti spôsobu akým Kristus založil Svoju Cirkev – E.A. Bucch.)

Vidím prijímať náboženstvo veselého srdca, bez pomyslenia na Mňa v Cirkvi, na ich krst a všetko dobré pre kresťanskú dušu… skrze zjavovanie týchto znamení (t.j. trestov) Môjmu ľudu, chcem priviesť späť Svoj ľud pred (všeobecným) trestom, pretože ho milujem. Vidím nedočkavo vystupovať toto vinné, znesväcujúce, neslávne Mohamedovmu náboženstvu podobné náboženstvo. Vidím doň vstupovať biskupov (Islam uznáva Krista, ale len za proroka a nie za Syna Božieho – pozn. E. A. Bucch.).

Keď vidím týchto biskupov, veľa, tak veľa, v ich zostave, všetko ich stádo a bez váhania vrhajúc sa do zatratenia a pekla, Moje Srdce je k smrti zranené ako v čase Mojej kalvárie, stanem sa predmetom hrôzy pre väčšinu Môjho ľudu. Všetka mládež bude rozmaznaná a čoskoro padne v hnilobu zápachu, ktorý bude neznesiteľný.“

+++

Marie-Julie Jahenny (1850-1941) bola katolícka mystička a stigmatička, ktorá síce nie je u nás veľmi známa, no v zahraničí a zvlášť v rodnom Francúzsku sú jej proroctvá pomerne známe. Zjavovala sa jej Panna Márie a bolo jej tiež povedané, že pre spásu duší bude musieť veľmi trpieť. Jedným z jej najhorších utrpení boli práve stigmata.

 Autorka E. A. Bucchanieriová, z ktorého knihy je aj nasledovný odstavec, dodáva: „biskup Nantés, monsignor Fournier, prehlásil, že všetko, čo sa Marie-Julie stalo, je nadprirodzeného a božského pôvodu.“ (We Are Warned: The Prophecies of Marie-Julie Jahenny, str. 10)


Spread the love