Spread the love

 

Hovorí sa, že bolestný ruženec –, ktorý sleduje Kristovu cestu na kalvárii – predstavuje ľudský život v dospelosti, kým radostný ruženec predstavuje detstvo človeka a slávnostný zas zmŕtvychvstanie každého z nás, ktoré raz príde.

 

V čom je Ježiš iný

Cesta každého človeka je teda v prenesenom slova zmysle krížovou cestou. A keď sa nad tým zamyslíme, niečo na tom bude: trápia nás rôzne choroby, nešťastia, rodinné problémy, problémy v škole a zamestnaní, bolesti zubov, starosti o deti a v neposlednom rade aj zhoršujúca sa situácia vo svete…

Celý článok “Nádej v súženiach“ si môžete prečítať na stránke Christianitas.sk


Spread the love