Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 8. februára 2000

Drahé deti, otvorte svoje srdcia milostivej láske Baránka Božieho a váš život sa zmení. Ó, malé stádočko, potrebujem vás na realizáciu Svojich plánov. Ak si myslíte, že (Mi) nemôžete pomôcť, mýlite sa! Boh potrebuje vaše odvážne „Áno!“ Keď radostne prijmete úlohu, ktorú vám ukladám, mnoho duší bude činiť pokánie a vráti sa k Pánovi. Neotáčajte sa. Aj ako hriešnikov, Boh vás zmení a spraví vás veľkými spolupracovníkmi Jeho plánov spásy. Modlite sa. Modlitba je veľkou zbraňou obrany. Ak sa modlíte, nikto a nič proti vám nič nezmôžu. Vpred! Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 + + +

Myslím, že je nutné sa začať modliť ruženec aj za Slovensko. Zdá sa, akoby sa krajina nachádzala na bode duševného zlomu:

Polovica národa je na bode nervového zrútenia zo strachu pred ďalšími vlnami kovidu;

A druhá polovica národa je na bode nervového zrútenia zo strachu pred vládnymi opatreniami proti kovidu.

Ak sa to niekde prelomí – že niektorá polovica stratí zábrany – len Pán Boh vie, kde to môže skončiť.

Ovocie zatvorených kostolov a prijímania na ruku na seba naozaj nenechalo dlho čakať.


Spread the love