Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 30. apríla 2005

 

Drahé deti, modlite sa na kolenách za mier vo svete. Ľudstvo žije v (neustálom) napätí a mieri k sebazničeniu. Istý arogantný muž učiní dohodu s Iránom (vo všeobecnosti sa verí, že išlo o Baracka Obamu). Bude sa zdať, že chce mier, ale v skutočnosti bude tŕňom pre mnohé národy. Teroristi, vedení jedným čo vyzerá ako prorok,  spôsobia mnoho utrpení a bolesti v hniezde orlom (USA) a v krajine Spasiteľovej (Izrael). Ajhľa, dni o ktorých som vám hovorila, nadišli. Modlite sa. Buďte pozorní. Ja som vaša matka a som s vami. Vpred s nádejou! Toto je správa ktorú vám ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

Jedno z najznámejších Pedrových proroctiev. Prakticky ihneď po Obamovej dohode s Iránom sa začalo hovoriť, že oným „arogantným mužom“ je skutočne on. Osud dohody Pedro taktiež vystihol – pozn. M.G.

+ + +

 

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

 

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love