Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi,  2.11.2022

Drahé deti, Ja som vaša Matka a prišla som z Neba, aby som vás priviedla do Neba. Na kolenách sa modlite za Cirkev Môjho Ježiša. Modlite sa za povolania. Modlite sa za duše v očistci. Kráčate v ústrety budúcnosti, kedy mnohí objímu čo je falošné a nemnohí zostanú pevní vo viere. Bude len málo zbožných ľudí a Cirkev Môjho Ježiša bude malá.

Ako som vám povedala v minulosti, nedovoľte démonovi zvíťaziť. Vy patríte Pánovi a musíte nasledovať a slúžiť len Jeho. Starajte sa o svoj duchovný život. Ste vo svete, ale nie ste zo sveta. Buďte len Pánovi. Toto je správa, ktorú vám dnes predávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem, že ste mi dovolili si vás opäť pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha svätého. Amen.

 

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.

 

 


Spread the love