Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi 23.3.2024

Drahé deti, buďte povzbudené a neste svedectvo že ste Pánove! Odvráťte sa od sveta a žite otočení smerom k Nebu pre ktoré jediné ste boli stvorení. V obrane Pravdy zostávajte pevní. Budete prenasledovaní a vyhodení, ale nedovoľte zradcom viery zvíťaziť. Ja som vaša Sedembolestná Matka a trpím pre to, čo na vás prichádza. Modlite sa. Na kolenásch sa modlite pod krížom, lebo len tak môžete pochopiť Božím plánom pre vaše životy.

Nestrácajte nádej. Môj Ježiš je pri vás veľmi blízko. Nech sa stane čokoľvek, pevne vytrvajte na ceste, ktorú vám ukazujem po všetky tie roky. Poznám vaše potreby a budem sa za vás modliť ku Svojmu Ježišovi. Odvahu! Po všetkej bolesti príde ku vám veľká radosť. Toto je správa, ktorú vám dnes predávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem, že ste mi dovolili si vás opäť pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha svätého. Amen.


Spread the love