Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 2. marca 2010

Drahí synovia a dcéry, niet víťazstva bez kríža. Nebuďte ustarostení svojimi ťažkosťami. Vložte svoju dôveru do Pána. V Ňom je vaša nádej a bez neho nezmôžete nič. Žiadam vás, aby ste s radosťou žili Moje napomínania. Neprišla som z Neba rozkazovať vám, avšak počúvajte Ma. Žijete v časoch horších, ako boli časy potopy. Ľudstvo sa stalo kontaminované hriechom a potrebuje sa liečiť. Prišla som z Neba, aby som vás volala k obráteniu. Neustupujte.

Dajte zo seba to najlepšie do misie, ktorou vás Pán poveril. Boh sa ponáhľa a vy nemôžete stáť s prekríženými rukami. Ponáhľajte sa, pretože nastal čas pre váš návrat. Smerujete do budúcnosti bolestivých skúšok. Na Zemi uvidíte hrôzy.

Celé národy zmiznú a ľudstvo bude piť trpký kalich bolesti. Trpím pre to, čo na vás prichádza. Nevybočujte z cesty, ktorú vám ukazujem. Beda, čas, ktorý som vám predpovedala, nastal. Nebuďte neverní vášmu Bohu. On vás miluje a očakáva vás s otvorenou náručou. Majte dôveru, vieru a nádej. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého.

Amen.

Zostávajte v pokoji.

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love