Spread the love

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 2. marca 2013

Drahé deti, vráťte sa k Ježišovi. On je pre vás všetko a len v Ňom je vaše Vykúpenie. Dôverujte Tomu, ktorý vidí, čo je skryté a pozná vás po mene. Keď pocítite váhu svojho kríža, volajte na Ježiša.  Čeľte svojim potrebám s odvahou a budete víťazní. Prichádzajú ťažké dni pre ľudstvo. Teraz je čas veľkých a bolestivých skúšok. Modlite sa. Neprestávajte sa modliť. Veľká loď (Cirkev) bude čeliť búrkam pred tým nevideným. Bude obkľúčená nepriateľmi a mnohí ju opustia. Sieť bude hodená, ale pretrhne sa, takže mnoho dôležitých rýb unikne. Ježiš je vaša Cesta, Pravda a Život. Pevne verte v Jeho moc a všetko pre vás dopadne dobre. Neustupujte. Choďte vpred bez strachu. Toto je správa ktorú vám ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

+ + +

 

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

 

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love