Spread the love

„Mexický kňaz zastrelený popravčiou čatou, 1927.“

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 22. marca 2008

Drahé deti, nestrácajte nádej. Boh je na vašej strane. Silno verte v Moc Božiu a budete víťazní. Od modlitby sa neodvracajte. Za Cirkev sa modlievajte viac a viac. Udeje sa istá bolestivá udalosť a trónom Petrovým bude zatrasené. Nepriatelia budú jednať s veľkým hnevom a Cirkev Môjho Ježiša bude prenasledovaná ako nikdy pred tým. Buďte verní. Neodvracajte sa od Pravdy. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: MODLITE SA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA A ZA TO, ABY ZASVÄTIL RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, KÝM NIE JE NESKORO!!!

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

 

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love