Spread the love

Svätý Jozef – postrach démonov

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 8. júna 2000

Drahé deti, bežne sa modlievajte svätý ruženec. Diabol chce zničiť Moje plány, ale vy ho môžete modlitbou poraziť. Nemajte strach ani z kritiky, ani z perzekúcií. Nech je odteraz ticho vašou odpoveďou na všetky (vaše) súženia. Ak ste príliš ustarostení, diabol zničí váš pokoj. Nezabúdajte: projekt, ktorý som započala, je Boží, nie váš. Nechajte byť Pána na čele boja. Buďte verní misii, ktorou som vás poverila, to je všetko. Nech Boh požehná všetkých, ktorí rozširujú Moje volania. Odvahu. Ticho. Diabol sa vás nemôže dotknúť, ak ste tichí a počúvate iba Boží hlas a Môj hlas . Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

Nadišla hodina stať sa postrachom démonov: tradičným katolíckym mužom.

Deus Vult!

-Kennedy Hall, Terror of Demons-

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

 

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love