Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 19. marca 2005

Drahé deti, veľká loď (Cirkev) bude vo vysokých vodách a všetci na jej palube budú prekvapení Kristom pred nimi. Rozdelená vláda a prázdne kreslo. Existencia dvoch kráľov (pápežov; pápež je v podstate kráľom Vatikánskeho mestského štátu – pozn. prekl.) spôsobí vo svete veľký zmätok, ale Boh príde Svojim ľuďom na pomoc. Jeho vyvolení nebudú ponechaní bez pomoci. Dôverujte Pánovi. Bez Neho ste nič a nič nezmôžete. Vpred s odvahou. Som na vašej strane. Toto je správa ktorú vám ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

+ + +

 

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

 

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love