Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 28. apríla 2022

Drahé deti, milujte a bráňte pravdu. Povedzte všetkým, že celá pravda je uchovávaná len v katolíckej Cirkvi. Hľa, nespochybniteľná pravda. Počúvajte moje výzvy a nezabúdajte  na lekcie z minulosti. Cirkev môjho Ježiša je božská, ale nepriatelia konajú tak, aby vás vzdialili od tejto pravdy. Nebojte sa. Nezabúdajte: Cirkev môjho Ježiša nebude porazená nepriateľmi. 

Majte odvahu! Zostaňte pevne na ceste, ktorú som vám ukázala a zvíťazíte! Vpred v obrane pravdy! Falošná Cirkev získa na sile, ale milosť môjho Ježiša zostane v Jeho pravej Cirkvi. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého.

Amen.

Zostávajte v pokoji.

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 30. apríla 2022

Drahé deti, nedovoľte, aby svetlo pravdy zhaslo vo vašich životoch. Ľudstvo kráča k temnote a moje úbohé deti budú piť horký kalich utrpenia. Som vaša Matka a milujem vás. Žiadam vás, aby ste patrili môjmu Synovi Ježišovi. Nech sa stane čokoľvek, neodbočujte od pravdy. Keď sa cítite unavení, volajte Ježiša. V Ňom je vaše pravé oslobodenie a spása. Žijete v čase horšom ako bol čas potopy. Odíďte zo sveta a verne slúžte Pánovi.

Kráčate do budúcnosti veľkej duchovnej vojny. Nezabúdajte: vo vašich rukách svätý ruženec a Sväté písmo; v srdci láska k pravde. Odvahu! Vždy budem po vašom boku, aj keď ma nevidíte. Vpred! Budem sa za vás modliť k môjmu Ježišovi. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého.

Amen.

Zostávajte v pokoji.

Preklad: o. Peter

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love