Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 13. mája 2022 (105. výročie zjavenia vo Fatime)

Drahé deti, som vaša Bolestná Matka a trpím za to, čo pre vás prichádza. Dym diabla spôsobí veľkú duchovnú slepotu v Božom dome. Ľudia budú hľadať pravdu, ale zrkadlo bude zatemnené. Bábel sa rozšíri všade a moje úbohé deti ponesú ťažký kríž. Pokrčte vaše kolená v modlitbe. Hľadajte Ježiša. Hľadajte pravdu Jeho Evanjelia prostredníctvom pravého Učiteľského úradu Jeho Cirkvi. Preč od diablových novostí a zostaňte pevní vo svojej viere.

Pravda vás oslobodí a privedie k spáse. Odvahu! Potrebujem vaše úprimné svedectvo. Neustupujte. Mlčanie spravodlivých posilňuje nepriateľov Boha. Keby ľudia prijali moje výzvy vo Fatime, ľudstvo by bolo duchovne uzdravené. Čiňte pokánie a vráťte sa k Pánovi. On vás miluje a čaká vás s otvorenou náručou. Vpred na obranu pravdy! Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji. 

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 14. mája 2022

Drahé deti, milujte pravdu a chráňte to, čo patrí Bohu. Nedostatok lásky k pravde privedie mnohých mužov a ženy do záhuby. Trpím pre to, čo pre vás prichádza. Neschádzajte z cesty, ktorú som vám ukázala. V Bohu niet polopravdy. Dávajte si pozor, aby ste sa nenechali oklamať. Môj Ježiš vás miluje. Počúvajte Ho. Máte slobodu, ale nedovoľte, aby vás vaša sloboda odviedla z cesty spásy. 

Čiňte pokánie zo svojich hriechov. Hľadajte milosrdenstvo môjho Ježiša prostredníctvom sviatosti svätej spovede. Som vaša Matka a chcem vás vidieť šťastnú už tu na Zemi a neskôr, so mnou v nebi. V tejto chvíli nechávam na vás pršať mimoriadny dážď milostí. Vpred bez strachu! Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

Preklad: o. Peter

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.

 

 


Spread the love