Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 23. januára 2022

Drahé deti, prijmite pravdu môjho Ježiša a vždy si vyberajte úzku bránu. Brána do večnosti sa otvorí iba kľúčom pravdy. Odmietnite to, čo je falošné, pretože len tak môžete nájsť spásu. Nech sa stane čokoľvek, neodbočujte od učenia pravého Učiteľského úradu Cirkvi môjho Ježiša. Hľadajte poklady neba. Všetko v tomto živote pominie, ale Božia milosť vo vás bude večná. Starajte sa o svoj duchovný život. Veci sveta nie sú pre vás. Daj mi svoje ruky a povediem vás k môjmu Synovi Ježišovi. Som vaša Bolestná Matka a trpím za to, čo pre vás prichádza. Modlite sa. Len so silou modlitby môžete dosiahnuť víťazstvo. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 23. januára 2022

Drahé deti, som vaša Matka a prichádzam z neba, aby som vám pomohla. Otvorte svoje srdcia môjmu volaniu a všetko pre vás dobre dopadne. Neklesajte na duchu. Boh má všetko pod kontrolou. Bez kríža niet víťazstva. Vevzďaľujte sa od modlitby. Môj Ježiš vás miluje a očakáva vás s otvorenou náručou. Ľudstvo sa stalo duchovne chudobným, pretože stvorenie je viac cenené ako Stvoriteľ. Diabol koná, aby vás vzdialil od pravdy. Buďte opatrní. Vy patríte Pánovi a veci sveta nie sú pre vás. Buďte poctiví vo svojich činoch.

Nedovoľte, aby temnota diabla napadla vaše duše. Modlite sa. Modlite sa. Modlite sa. Tí, ktorí zostanú verní môjmu Ježišovi, dostanú odmenu spravodlivých. Nezabudnite: Nebo musí byť vaším cieľom. Ešte uvidíte v Božom dome stále veľké hrôzy, ale pravda zvíťazí nad tým, čo je falošné. Odvahu! Vpred bez strachu! Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

Preklad: o. Peter

PS: Pápež spolu s biskupmi sveta by mali ihneď zasvätiť Rusko Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie! 

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love