Spread the love

Sv. Jana z Arku – chudobná pastierka, ktorá zachránila Francúzske kráľovstvo v čase jeho najväčšej núdze

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 20. februára 2018

Drahé deti, ľudstvo sa stalo duchovne chudobným, pretože sa ľudia odvrátili od (svojho) Stvoriteľa. Ľudia vyhľadávajú falošné oslobodenie a ešte viac sa vzďaľujú od cesty Spásy. Mnohí sa odvrátili od Pravdy Evanjelia zabúdajúc na slová Môjho Ježiša: „(ako) prvé hľadajte veci Božie a všetko ostatné vám bude pridané.“ Pamätajte si, že skutočná hodnota človeka sa nemeria tým čo má, ale (tým) čím je. Tí, ktorí bránia slobodu bez Boha, kráčajú opačným smerom od Spásy.

Judáš sa stal zamorený svojimi myšlienkami a chcel iba ľudské kráľovstvo, a vy už poznáte jeho koniec. Môj Ježiš vyučoval vyhľadávať na prvom mieste Boha a prisľúbil spravodlivosť v mene spravodlivých. Nedovoľte myšlienkam a ideológiám odporujúcim učeniu pravého Magistéria Cirkvi Môjho Ježiša aby vás nakazili. Zostaňte v Pravde a nevybočujte z cesty, ktorú vám ukazujem. Silu vyhľadávajte v Slovách Môjho Ježiša a v Eucharistii.

Temné časy prídu a množstvo mužov a žien bude zamorených falošnými učeniami. Otvorte svoje srdcia a prijmite Pánovu Vôľu pre vaše životy.Vpred v láske a pravde. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

Joan si (tesne pred smrťou) kľakla a začala sa modliť. Za koho? Za seba? Nie. Za kráľa Francúzska.

-Mark Twain-

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

 

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love