Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 19. septembra 2020

Drahé deti, ihneď sa navráťte k Tomu, ktorý jediný je Cesta, Pravda a Život. Ľudstvo sa odvrátilo od Stvoriteľa a smeruje do veľkej duchovnej priepasti. Obráťte sa a slúžte Pánovi verne. Nežite ďaleko od Pána. On od vás očakáva veľa. Do misie, do ktorej ste boli povolaní, dajte zo seba to najlepšie. Silu vyhľadávajte v modlitbe, Eucharistii a zmierení buďte s Pánom skrze Sviatosť zmierenia. Príde deň, kedy budú ľudia vítať falošné učenia a Pravda bude prítomná (len) v niekoľkých srdciach. Dávajte pozor na svoj duchovný život. Od sveta sa odvráťte a poklady hľadajte v Nebi. Vpred s odvahou. Nech sa stane čokoľvek, verní zostávajte pravému magistériu Cirkvi Môjho Ježiša. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love