Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 20. júna 2000

Drahé deti, otvorte svoje srdcia Pánovej láske. Nezabúdajte, že láska je silnejšia než smrť a mocnejšia než hriech. Každému odpustite. Ak k niekomu pociťujete zášť, odpustite. Ak vás niekto ranil, odpustite mu, ako Ježiš odpúšťal. Kto miluje, odpúšťa. Takže ak skutočne milujete Pána, dovoľte Jeho Milosti aby prenikla vaším srdcom a odpustite.

Ak milujete a odpúšťate, všade navôkol vás bude svetlo. Milujem vás zvláštnou láskou. Ste Mnou milovaní a chcem, aby ste boli poslušní Mojej správe. Boh vás miluje a odpúša vám. Vráťte sa k Nemu s vďačnosťou. Odvahu. Milujem vás a odpúšťam vám. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: MODLITE SA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA A ZA TO, ABY ZASVÄTIL RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, KÝM NIE JE NESKORO!!!

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

 

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love