Spread the love

„A aká stará je tvoja cirkev?“

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 11. augusta 2022

Drahé deti, milujte a bráňte pravdu. Diabolský dym spôsobí na každom mieste veľkú duchovnú slepotu a mnohí opustia pravú Cirkev. Vy patríte Pánovi a On vás očakáva s Otvorenou náručou. Zostaňte s Ježišom. V Ňom je vaša spása. Prijmite Evanjelium môjho Ježiša, pretože len tak môžete svedčiť o svojej viere. Nech sa stane čokoľvek, pridŕžajte sa poučení z minulosti. Kde nie je úplná pravda, tam nie je ani Božia prítomnosť. Vpred bez strachu! Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

 

Preklad: o. Peter


Spread the love