Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 20. januára 2022

Drahé deti, žiadna ľudská sila nie je schopná zničiť to, čo patrí Bohu. Dôverujte v Pána a On sa o vás postará. Buďte spravodliví. Zohnite kolená v modlitbe. Som vaša Bolestná Matka a trpím za to, čo pre vás prichádza. Nech sa stane čokoľvek, svedčte, že ste Pánovi. Vaša odmena je v Nebi. Odvahu! V pomocnom  (portugalsky: auxiliar ?) bude dôvod utrpenia. Nepriatelia chcú kľúč, ale moc je u Pána. Vpred! Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 22. januára 2022

Drahé deti, nestrácajte odvahu zoči-voči svojim ťažkostiam. Keď pocítite ťarchu kríža, volajte Ježiša. On vám pomôže a vy zvíťazíte. Žiadam vás, aby ste boli mužmi a ženami viery. Nežite ďaleko od modlitby, lebo keď ste ďaleko, stávate sa terčom Božieho nepriateľa. Čiňte pokánie a zmierte sa s Bohom. Hľadajte silu vo sviatosti svätej spovede a v Eucharistii. Môj Ježiš je s vami, aj keď Ho nevidíte.

Kráčajte k budúcnosti veľkého duchovného zmätku. Bábel sa rozšíri všade a mnohí sa odvrátia od pravdy. Prijmite evanjelium môjho Ježiša a nedovoľte diablovi ukradnúť Božie poklady, ktoré sú vo vás. Vpred bez strachu! Keď sa vám bude zdať všetko stratené, príde pre vás veľké Božie víťazstvo. Milujem vás takých, aký ste a som po vašom boku. Odvahu! Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

Preklad: o. Peter

PS: Pápež spolu s biskupmi sveta by mali ihneď zasvätiť Rusko Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie! 

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love