Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 12. mája 2005

Drahé deti, plne dôverujte v Pána. Keď sa všetko bude zdať stratené (tzn. „keď Cirkev bude defacto zničená“), Pán príde pomôcť Svojim ľuďom (skrze predpovedaného kráľa Henriho z Francúzska). Ľudstvo je na ceste ku veľkej katastrofe. Berlín bude v ruinách. Trest na mužov a ženy príde rukou človeka (tzn. vojnovými zbraňami). Ľudstvo bude prechádzať skrz ťažké chvíle, aké nikdy pred tým nevidelo. Modlite sa! Ja som vaša Matka a som po vašom boku. Neotáčajte sa. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: MODLITE SA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA A ZA TO, ABY ZASVÄTIL RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, LEBO ONO INAK SPÔSOBÍ VOJNY A PRENASLEDOVANIE CIRKVI!!!

+ + + 

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.

 


Spread the love