Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi, 28.3.2024

Drahé deti, vaše víťazstvo je v Eucharistii. Podíďte k Božej hostine a najedzte sa, aby ste boli duchovne silnými. Neodhadzujte dary, ktoré vám zanechal Môj Ježiš. Prídu dni, kedy budete hľadať drahocenný pokrm a nájdete ho len na pár miestach. Veľké prenasledovanie Cirkvi Môjho Ježiša povedie mnoho vysvätených ľudí sláviť (omšu) v tajnosti. Trpím pre to čo na vás prichádza. Dajte Mi svoje ruky a Ja vás povediem ku Svojmu Synovi Ježišovi. Nech sa stane čokoľvek, neodvracajte sa od Pravdy.

Tí, ktorí zostanú verní pravému učeniu Cirkvi Môjho Ježiša obdržia odmenu pre spravodlivých. Modlite sa za Cirkev a s láskou sa starajte o svojich kňazov. Držte ich za ruky a nedovoľte im padnúť do priepasti do ktorej padol Judáš. Nebo musí byť hlavným cieľom ako pre vysvätených tak aj pre vás. Vpred v obrane Pravdy! Toto je správa, ktorú vám dnes predávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem, že ste mi dovolili si vás opäť pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha svätého. Amen.


Spread the love