Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi 25. mája 2023

Drahé deti, nebojte sa! Ktokoľvek je s Pánom, nikdy nezakúsi váhu prehry. Tak ako v minulosti, muži a ženy viery budú (opäť) prenasledovaní a braní pred súdy. Mocní tohto sveta budú ruka v ruke prenasledovať pravú Cirkev Môjho Ježiša. Trpím pre to, čo na vás prichádza. Odvahu! Niet víťazstva bez kríža. Milujem vás a budem po vašom boku, aj keď Ma nevidíte. Vpred po ceste, ktorú som vám vyznačila! Toto je správa, ktorú vám dnes predávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem, že ste mi dovolili si vás opäť pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha svätého. Amen.


Spread the love