Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 23. októbra 2018

Drahé deti, zmnohonásobte v týchto dňoch svoje modlitby, aby ste zabránili akémukoľvek diablovému konaniu. Smerujete do bolestivej budúcnosti a len mocou modlitby môžete dosiahnuť víťazstvo. Buďte Pánovi a všade svedčite (o) svojej viere. Neustupujte. Vyhľadávajte Ježiša. Miluje vás a očakáva vás s otvorenou náručou. Rýchlo sa obráťte!

Čo musíte urobiť, nenechávajte na zajtra. Skutočne sa osloboďte od všetkého, čo vo vás paralyzuje Božiu lásku. Ľudstvo sa nakazilo hriechom a potrebuje sa liečiť. Čiňte pokánia a slúžte Pánovi verne. Ja som vaša Sedembolestná Matka a trpím pre to, čo na vás prichádza. Buďte v strehu. Veľké pravdy budú odsunuté nabok a ľudia budú objímať, čo je falošné. Modlite sa. Modlite sa. Modlite sa. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

PS: Pápež spolu s biskupmi sveta by mali ihneď zasvätiť Rusko Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie! 

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love