Spread the love

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi, 1. augusta 2020

Drahé deti, Ja som Kráľovná pokoja a prišla som z Neba aby som vám priniesla pokoj. Otvorte svoje srdcia a prijmite Vôľu Božiu pre svoje životy. Môj Ježiš ma poslal k vám aby som vás volala k obráteniu. Buďte pokorní v srdci, pretože len vtedy budete môcť prevziať vašu skutočnú úlohu kresťanov. Patríte Pánovi a veci tohto sveta nie sú pre vás. Stále budete mať pred sebou dlhé roky ťažkých skúšok, avšak Ja budem s vami aj keď ma nebudete vidieť.

Ľudstvo kráča na ceste sebazničenia, ktoré pripravili ľudia svojimi vlastnými rukami. Rýchlo sa vráťte! Môj Pán vás miluje a čaká vás s otvorenou náručou. Naplňte sa nádejou. Zajtrajšok bude pre spravodlivých lepším. Nebuďte ustarostení. Niet víťazstva bez kríža. Prišla som z Neba, aby som vám pomohla. Pomôžte (aj) vy Mne. Potrebujem každého jedného z vás. Dajte Mi svoje ruky. Dôverujte. Ja som vaša Matka a chcem vás vidieť spolu so Mnou v Nebi.

V týchto ťažkých časoch sa modlite viac a viac za Cirkev Môjho Ježiša. Budúcnosť Cirkvi bude poznačená veľkou vojnou. Trpím kvôli tomu čo sa k vám blíži. Modlite sa! Modlite sa! Modlite sa! Za čokoľvek čo robíte v prospech Mojich plánov vás Pán veľkoryso odmení. Vpred v obrane Pravdy. Toto je správa ktorú vám ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

+ + +

 

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.

 


Spread the love