Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi, 30.3.2024 (Biela sobota)

Drahé deti, nie ste samé. Nebo sa prišlo s vami stretnúť. V Ježišovi, Mojom milovanom Synovi, vašom Spasiteľovi, môžete dosiahnuť šťastnú večnosť. Odvráťte sa od sveta a otočte sa k Tomu, ktorý je vašim veľkým Priateľom . Za vás a vašu spásu sa vydal. Zmeňte svoje životy. Nenechávajte na zajtra, čo môžete urobiť dnes. Počúvajte Hlas Ježišov v tichosti modlitby. Chce prehovárať do vášho srdca. Počúvajte Ho a vo viere budete bohatými.

Nedovoľte ničomu a nikomu, aby vás odvrátil od cesty, ktorú vám ukazujem. Na Zemi uvidíte hrôzy, ale tí, ktorí zostanú verní do konca, budú spravodlivo odmenení. Vpred v obrane Pravdy! Toto je správa, ktorú vám dnes predávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem, že ste mi dovolili si vás opäť pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha svätého. Amen 


Spread the love