Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 13. júla 2021

Drahé deti, ľudia zmenia Slovo Božie a Posvätným (Eucharistiou? Spoveďou? Manželstvom?) bude pohŕdané. Dávajte pozor na svoj duchovný život. Nedovoľte bahnu  falošných učení, aby vás stiahli do priepasti hriechu.  Ste Pánovi. Démon koná vo svete, aby vás stiahol z cesty spásy. Buďte opatrní, aby ste neboli oklamaní. Vyhľadávajte Svetlo Pánovo. Na svojich kolenách sa modlievajte. Čiňte pokánie a vyhľadávajte Milosrdenstvo Môjho Ježiša skrze Sviatosť zmierenia. Nebuďte znechutení. Milujem vás a vždy budem po vašom boku. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: MODLITE SA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA A ZA TO, ABY ZASVÄTIL RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, LEBO ONO INAK SPÔSOBÍ VOJNY A PRENASLEDOVANIE CIRKVI!!!

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.

 


Spread the love