Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi, 14. augusta 2018

14.8.18

Drahé deti, vy ste majetkom Pána a Jeho jediného musíte nasledovať a slúžiť Mu. Otvorte Pánovi svoje srdcia a dovoľte Mu zmeniť vás. Nedovoľte veciam tohto sveta skaziť a oddeliť vás od cesty Spásy. Buďte pokorní a prijmite Božiu vôľu pre vaše životy. Každého jedného z vás poznám po mene a budem sa za vás modliť ku Svojmu Ježišovi. Žijete v časoch horších ako potopa a nadišla chvíľa pre váš návrat.

Nestojte so založenými rukami. Boh sa ponáhľa. Čo musíte urobiť, nenechávajte na zajtra. Pevne verte v moc Božiu. On má všetko pod kontrolou. Nestrácajte nádej. Vzďaľujte sa od všetkého zla a navráťte sa k Tomu, ktorý jediný je skutočným Spasiteľom. Nezabúdajte: vo vašich rukách svätý ruženec a Sväté písmo; v srdciach láska k pravde.

Ľudstvo sa odvrátilo od Boha, pretože sa ľudia odvrátili od modlitby. Starajte sa o svoj duchovný život. Odvahu. Nič nie je stratené. Keď sa cítite slabí, silu vyhľadávajte v Eucharistii. Vaše víťazstvo je v Pánovi. Kráčate v ústrety veľkého prenasledovania. Muži a ženy viery budú pre lásku a obranu Pravdy piť trpký kalich bolesti. Veľké prenasledovanie príde i do Brazílie.

Čo som vám v minulosti oznámila, to príde. Trpím pre to, čo na vás prichádza. Dajte Mi svoje ruky a Ja vás povediem po bezpečnej ceste. Vpred bez strachu! Toto je správa, ktorú vám dnes predávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem, že ste mi dovolili si vás opäť pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha svätého. Amen.


Spread the love