Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 6. januára 2008

Drahé deti, mocibažnosť bude mať za následok veľkú vojnu medzi náboženskými predstaviteľmi a nasledovník Petra uvidí smrť mnohých svojich kňazov. Únos istého náboženského predstaviteľa rozdelí Cirkev, avšak Pán sa o svojich ľudí postará. Zlato, to je to, či nepriateľ chce. Ľudia sa budú snažiť zakryť jeho žiaru, ale neuspejú. Modlite sa na kolenách. Ľudstvo bude zažívať bolestivé chvíle. Kontinenty sa pohnú a krajina sa roztrhne na viaceré kusy. Ktokoľvek bude verný (až) do konca,  bude žiť, aby vydával svedectvo o Božej láske. Nechcem vás nastrašiť, ale toto všetko potrebujete vedieť. Žiadam vás, aby ste plnili Božiu Vôľu. Nestrácajte srdce. Neotáčajte sa. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: PÁPEŽ FRANTIŠEK MUSÍ IHNEĎ ZASVATIŤ RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, KÝM NIE JE NESKORO!!!

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

 

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love