Spread the love

 

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 22. augusta 2020

Drahé deti, Ja som Kráľovná pokoja. Prišla som z Neba, aby som vás viedla ku Môjmu Synovi Ježišovi, pretože On jediný je Cesta, Pravda a Život. Nežite od Neho ďaleko. Smerujete do budúcnosti v ktorej mnohí opustia pravú vieru a príjmu falošné učenia. Všade sa rozšíri veľký duchovný zmätok a veľká bude bolesť Mojich úbohých detí. Modlite sa na kolenách. Dajte mi svoje ruky a Ja vás povediem k víťazstvu. Buďte pozorní. Nič nie je stratené. Všetko v tomto živote sa (nakoniec) skončí, ale Milosť Božia vo vás bude večná. Každého jedného z vás poznám po mene a budem sa za vás modliť k Môjmu Ježišovi. Vpred bez strachu. Chcem vás vidieť šťastných už na Zemi a neskôr so Mnou v Nebi. Toto je správa ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love