Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi, 14.10.2023

Drahé deti, odvahu! Nemajte strach! Víťazstvo Cirkvi Môjho Ježiša príde skrze lásku a obranu Pravdy. Skrze vinu zlých pastierov, omyly sa rozšíria všade, ale mocnosti pekla nikdy neporazia Cirkev Môjho Syna Ježiša. Buďte opatrní! Naplňte sa nádejou! Nedovoľte bahnu falošných učení, aby vás stiahlo do duchovnej priepasti. Počúvajte Ježiša a učenia pravého magistéria Jeho Cirkvi.

S ružencom v rukách, bojujte proti nepriateľom Boha. Pravda bude vždy vašou obranou. Ja som vaša Matka a prišla som z Neba vám pomôcť. Počúvajte Ma! Poznám vaše potreby a budem sa za vás modliť ku svojmu Synovi Ježišovi. Vpred bez strachu! Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love