Spread the love

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 26. februára 2022

Drahé deti, milujte Pána, lebo vtedy budete môcť milovať aj svojho blížneho. Ľudstvo sa stalo duchovne slepým, pretože sa ľudia odvrátili od skutočnej lásky. Môj Pán si vás vybral, aby ste boli mužmi a ženami viery. Modlite sa. Len skrze moc modlitby môžete prijať návrhy Božie pre vaše životy. Kráčate do budúcnosti plnej bolestí. Na kolenách sa modlite, aby ste boli schopní uniesť váhu skúšok, ktoré prídu. Veľa sa modlite pod krížom. Modlite sa ruženec a choďte na spoveď, aby ste mohli prijať Milosť Mojho Ježiša.

Ja som vaša Sedembolestná Matka a trpím pre to, čo na vás prichádza. Privítajte Evanjelium Môjho Ježiša a vyhľadávajte víťazstvo Božie v Eucharistii. Neustupujte. Keď sa bude zdať byť všetko stratené, Mocná Ruka Pánova bude konať v prospech spravodlivých. Odvráťte sa od sveta a slúžte Pánovi s vernosťou. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 28. februára 2022

Drahé deti, strom zla rastie každý deň, ale jeho jed ho zničí. Žiadam vás, aby ste udržiavali horieť plameň svojej viery. Žijete v časoch horších, ako boli časy potopy a nadišiel čas na váš návrat. Utečte od hriechu a verne slúžte Pánovi. Do misie, do ktorej vás povedajte zo seba to najlepšie. Neustupujte. Spravodlivý Sudca nadelí každému podľa jeho správania v tomto živote. Silu vyhľadávajte v Evanjeliu Môjho Ježiša a v Eucharistii.

Ľudstvo je choré a potrebuje sa liečiť. Čiňte pokánie a navráťte sa k Tomu, ktorý jediný je vaša Cesta, Pravda a Život! Ja som vaša Matka a trpím pre to, čo na vás prichádza. Nech sa stane čokoľvek, nezabúdajte: Milujem vás a vždy budem s vami. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

P.S.: Modlite sa a čiňte pokánie za správne zasvätenie Ruska Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie!

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love