Spread the love

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 9. júla 2020

Drahé deti, odvahu. Pre spravodlivých príde víťazstvo Božie. Sú (však) pred vami dlhé roky ťažkých skúšok, ale môj Ježiš bude s vami. Spravodliví budú piť horký kalich utrpenia kvôli veľkým skúškam, ktoré prídu na Božích vyvolených.  Nenechajte sa odradiť svojimi ťažkosťami. Niet víťazstva bez kríža. Posilňujte sa modlitbou, počúvaním Evanjelia a Eucharistiou. Spomeňte si, že môj Ježiš pripravil pre spravodlivých čo ľudské oko nevidelo.

Žijete v dobe veľkých skúšok. Podajte mi svoju ruku a ja vás budem viesť k Tomu, ktorý je jediný Cestou, Pravdou a Životom. Modlite sa na kolenách za Cirkev môjho Ježiša. Na Cirkev ešte prídu ťažké časy a mnohí zo strachu ustúpia. Vpred po ceste, ktorú vám ja ukážem počas týchto rokov.  Tí, ktorí zostanú verní až do konca, budú Otcom prehlásení za blahoslavených. Toto je správa ktorú vám ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

+ + +

 

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love