Spread the love

Panna Mária Pedrovi Régisovi 14. mája 2024

Drahé deti, silu vyhľadávajte v Eucharistii, lebo len tak môžete prekonať všetky prekážky. Príde deň, kedy na mnohých miestach chlieb bude len chlebom (!!!). Démon spôsobí veľký zmätok v Dome Božom a Moje úbohé deti budú o hlade. Vo veľkej a bolestivej perzekúcii Cirkvi Môjho Ježiša bude nedostatku dokonalej Potravy a len na nemnohých miestach ju nájdete.
Nezabúdajte- Telo, Krv, Duša a Božstvo nájdete len v jednej pravej Cirkvi Môjho Ježiša.

Povedzte každému, že úplnú Pravdu môžete nájsť len v katolíckej Cirkvi. Ja som Vaša Matka a trpím pre to, čo na vás prichádza. Nevzďaľujte sa od modlitby. V rozlomení chleba a jeho podávaní dnes môžete spoznať skutočných vojakov v sutanách. Pri lámaní chleba a jeho rozdávaní môžete spoznať pravých vojakov v sutanách. Majte sa na pozore. Toto je správa, ktorú vám dnes predávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem, že ste mi dovolili si vás opäť pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha svätého. Amen.

Malo by ísť o takzvanú „ekumenickú eucharistiu“. M


Spread the love