Spread the love

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 6. januára 2022

Drahé deti, pevne verte v Božiu moc. Milujte a bráňte pravdu. Plánom nepriateľov Cirkvi je zničiť Posvätno. Chcú vás oklamať a presvedčiť vás, že prítomnosť môjho Ježiša v Eucharistii je len symbolická. Dávajte si pozor, aby ste sa nenechali oklamať. Môj Ježiš je prítomný v Eucharistii svojím Telom, Krvou, Dušou a Božstvom. Zostaňte verní učeniu pravého učiteľského úradu Cirkvi môjho Ježiša. Zlí pastieri spôsobia v Božom dome veľký zmätok a mnohí stratia vieru. 

Veľa sa modlite pred krížom. Iba silou modlitby môžete poraziť svojich nepriateľov. Nezabudnite: vaše víťazstvo je v Eucharistii. Povedzte všetkým, že pravda sa zachováva celá iba v katolíckej Cirkvi a že v Bohu niet polopravdy. Vpred bez strachu! Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 8. januára 2022

Drahé deti, odvráťte sa od hriechu a žite obrátené k raju, pre ktorý ste boli výhradne stvorení. Boh má naponáhlo. Obráťte sa a slúžte Pánovi s radosťou. Ľudstvo je duchovne slepé, pretože ľudia sa odvrátili od Stvoriteľa. Nedovoľte, aby vás temnoty diabla vzdialili z cesty spásy. Čiňte pokánie! Zmierte sa s Bohom prostredníctvom sviatosti svätej spovede. Som vašou Bolestnou Matkou a prichádzam z neba, aby som vás viedla k Tomu, ktorý je vaším Jediným a Pravým Spasiteľom. Idete k bolestnej budúcnosti. Neodvracajte sa od modlitby, lebo len modlitbou môžete prekonať prekážky, ktoré prídu.

Mnoho zasvätených osôb bude prenasledovaných a vyhodených. Dajte zo seba maximum pri obrane pravdy. Toto je vhodný čas na vaše verejné a odvážne svedectvo. Vpred! Kto je s Pánom, nikdy nezažije prehru. Odvahu! Budem za vás prosiť môjho Ježiša. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

Preklad: o. Peter

PS: Pápež spolu s biskupmi sveta by mali ihneď zasvätiť Rusko Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie!

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love