Spread the love

 

 

Panna Mária Pedrovi, 11.11.2023

Drahé deti, Ja som vaša Matka a prišla som z Neba, aby som vás povolala k svätosti. Ste vo svete, ale nie ste zo sveta. Nezabúdajte: Nebo musí byť vždy vaším cieľom. Všetko v tomto živote pominie, ale milosť Božia bude večná. Utečte od hriechu a obráťte sa k Tomu, ktorý jediný je vaša nádej a spása. Dajte Mi svoje ruky, pretože chcem kráčať s vami a viesť vás po bezpečnej ceste. Majte sa na pozore. Nedovoľte démonovi, aby vás oklamal. Prídu ťažké časy a len tí, ktorí milujú Pravdu, zostanú pevní vo viere.

Bahno falošných učení skazí Moje úbohé deti a ľudstvo bude kráčať duchovne slepé. Modlite sa. Pristupujte k spovedi a vyhľadávajte milosť Môjho Ježiša. Ajhľa, príležitostný čas pre váš návrat. Vpred bez strachu! Toto je správa, ktorú vám dnes predávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem, že ste mi dovolili si vás opäť pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha svätého. Amen.


Spread the love